top of page

ONS HUISREGLEMENT

Wij proberen onze patiënten een zo optimaal mogelijke mondzorg aan te bieden. Om voor bezoekers en medewerkers duidelijkheid te scheppen hebben wij een aantal huisregels opgesteld. De meeste huisregels spreken voor zich. Op deze manier helpt iedereen om alles in de praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak.

 • Wij vragen u om 5 minuten voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn.

 • Bij verhindering van een afspraak moet u tenminste 24 uur van tevoren annuleren of wijzigen. Afspraken die niet tijdig geannuleerd zijn, worden in rekening gebracht.

 • Het is niet toegestaan te roken in het pand.

 • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan te eten (inclusief kauwgom) en te drinken in de praktijk. Ook het meenemen van huisdieren is verboden, met uitzondering van een blindengeleide hond.

 • Agressief gedrag en geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en zal leiden tot onmiddellijke uitschrijving.

 • Waak zelf over uw eigendommen, Tandarts Spreij is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal hiervan.

 • U dient ons zo snel mogelijk te informeren over wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals wijzigingen in verzekering, adres, huisarts, medicijngebruik, etc. U kunt dit doorgeven voor de behandeling, via e-mail of bij de balie.

 • Wij verwachten van onze patiënten dat zij twee maal per jaar een periodieke tandheelkundige controle laten uitvoeren, indien nodig gecombineerd met een gebitsreiniging.

 • U dient zich te houden aan de geldende richtlijn voor het maken van controle foto’s. Momenteel is dit eens in de twee jaar.

 • Wij verwachten dat u eventueel aanwezige tandheelkundige problemen laat behandelen.

 • Bij kroon- en brugwerk en implantaten vervalt de garantie wanneer de patiënt niet twee maal per jaar naar de mondhygiëniste of preventieassistente gaat.

 

Wij willen u erop wijzen dat wij ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit tandheelkundige zorg. Wanneer bovenstaande voorwaarden niet worden opgevolgd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor uw mondgezondheid.

bottom of page