top of page

TARIEVEN

Voor de actule tandarts tarieven verwijzen wij u naar www.allesoverhetgebit.nl, hier vindt u alle informatie over de huidige landelijke tarieven van de KNMT.

Alle informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

bottom of page