Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2017.

Onderstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens. 

I Consultatie en diagnostiek (C)

A. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 20,44
C13 Probleemgericht consult € 20,44

B. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 96,81
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 53,79

C. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 16,14
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 43,03
C85 Weekendbehandeling € 20,44
C86 Avondbehandeling € 20,44
C87 Nachtbehandeling € 20,44

II Maken en/of beoordelen fotoís (X)

X10 Kleine röntgenfoto € 15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto € 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in detandeloze kaak € 64,54
X24 Schedelfoto € 29,04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,06
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,06
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,20
M32** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,14
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,51
M61 * Mondbeschermer € 24,20

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 6,99
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,45
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,89
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,89
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,57

VI Vullingen (V)

V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 22,59
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 36,04
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 46,79
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 65,62
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 33,35
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 46,79
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 57,55
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 76,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 43,03
V92 Tweevlaksvulling composiet € 56,48
V93 Drievlaksvulling composiet € 67,23
V94 Meervlaksvulling composiet € 86,06
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 64,54
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,20
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,45
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,38
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,76
V70 * Parapulpaire stift € 10,76
V80 * Wortelkanaalstift € 18,83
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,07

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 37,65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 29,58

B. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 43,03

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 225,90
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,45
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16,14
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 43,03

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 26,89
E53 Verwijderen van wortelstift € 37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,89

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 75,30
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 48,41
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 43,03

Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 53,79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,89

Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,14
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 67,23
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs

Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,76
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,51
E44 Verwijderen spalk € 5,38

Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,76

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 107,57
E32 Premolaar € 150,60
E33 Molaar € 193,63
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 21,51
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 75,30
E37 Kijkoperatie € 64,54

Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 72,61

Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 53,79

VIII Kronen en bruggen (R)

A. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 64,54
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 123,71
R10 * Drievlaks composiet inlay € 161,36
R11 * Eenvlaksinlay € 96,81
R12 * Tweevlaksinlay € 150,60
R13 * Drievlaksinlay € 215,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 26,89
R24 * Kroon € 236,66
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 64,54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 53,79
R31 Opbouw plastisch materiaal € 53,79
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 53,79
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 107,57

B. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 161,36
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 80,68
R46 * Brugverankering, per anker € 53,79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 134,46
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 26,89
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 26,89
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 107,57
R61 * Plakbrug met preparatie € 161,36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 37,65
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,51

C. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 59,16
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 59,16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 32,27
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,51
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,51
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 53,79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,89
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,89

D. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 64,54
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 107,57

E. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 26,89
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 10,76
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk.Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

A. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 134,46
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 86,06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 59,16

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie- onderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 53,79
G62 * Occlusale spalk € 145,22
G63 * Repositiespalk € 215,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,89
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 295,82
G66 Biofeedbacktherapie € 48,41
G67 Behandeling triggerpoint € 59,16
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 53,79

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie- onderzoek)
G69 * Opbeetplaat € 59,16

B. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet-standaard beetregistratie € 80,68

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 80,68
G12 Centrale relatiebepaling € 75,30
G13 Protrale/laterale bepalingen € 53,79
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 484,07
G15 Voor het behouden van beethoogte € 26,89
G16 Therapeutische positiebepaling € 26,89
G20 Beetregistratie intra-oraal € 53,79

C. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 268,93
G72 Controlebezoek MRA € 26,89
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 43,03

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

A. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 40,34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,12
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,72
H26 Hechten weke delen € 59,16
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 53,79
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,14

B. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 53,79
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 48,41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 32,27

Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 64,54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 86,06
H44 Primaire antrumsluiting € 59,16
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 75,30

Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 75,30
H65 Primaire sluiting € 145,22

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 75,30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 145,22
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 102,19
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 172,11

XI Tandvleesbehandelingen (T)

A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 155,98
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,04
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 75,30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 108,65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 144,68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 142,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 155,98

Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 174,80
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 268,93
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 322,71
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 53,79
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 144,68
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 139,84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 67,23

B. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 115,64
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 94,13
T82 Tandvleescorrectie, per element € 51,10
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 134,46

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 322,71
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet- zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 107,57
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 174,80

Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 174,80
T88 Kroonverlenging per sextant € 322,71

Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 53,79
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 144,68

Diversen
T91 Pocketregistratie € 32,27
T92 Parodontiumregistratie € 64,54
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 37,65
T94 Behandeling tandvleesabces € 72,61
T57 * Toepassing lokaal medicament € 58,09
T95 * (Draad)Spalk € 21,51
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 53,79

XII Kunstgebitten (P)

P60        Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 32,27
P65        Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,89
P17        Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 53,79
P10 *     Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 80,68
P15 *     Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 161,36
P16        Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 59,16
P18        Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,14
P34 *     Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 220,52
P35 *     Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 301,20
P31 *     Wortelkap met stift € 134,46
P32        Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 80,68
P33        Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 53,79
P40        Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,45
P45 *     Noodkunstgebit € 107,57

a. Volledig kunstgebit
P21 *     Volledig kunstgebit bovenkaak € 161,36
P25 *     Volledig kunstgebit onderkaak € 215,14
P30 *     Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 349,61
 
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36        Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,89
P14        Individuele afdruk met randopbouw € 59,16
P37        Frontopstelling in aparte zitting € 32,27
P27        Reoccluderen € 53,79
P28        Naregistratie en remounten € 53,79
P38        Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 59,16
P39        Toeslag voor bepaling neutrale zone € 80,68
P41        Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,89
P42        Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,89
P43        Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 32,27
 
Overige
P29        Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 43,03
P06        Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 37,65            
P01 *     Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65
P02 *     Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68
P03 *     Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 53,79
P04 *     Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P70 *     Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 150,60
P07 *     Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14
P08 *     Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03
P56        Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 37,65
P51 *     Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65
P52 *     Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68
P53 *     Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 53,79
P54 *     Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P57 *     Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14
P58 *     Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03
P78 *     Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 43,03
P79 *     Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 43,03

XIII Implantaten (J)

J97 Overheadkosten implantaten € 166,12
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 94,01

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 59,72
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 91,87
J03 * Proefopstelling € 124,02
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 41,34

B. I Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,37
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 220,49
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 137,80
J11 Prepareren donorplaats € 124,02
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 133,21
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 64,31
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs

B. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 27,56
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 78,09
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 78,09
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 119,43
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 55,12
J19 Toeslag esthetische zone € 59,72

C. Implantologische chirurgie
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 209,92
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 75,33
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 105,65
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 68,90
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,97
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 41,34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 151,58
J27 * Vervangen implantaat € 209,92

D. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 96,46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 45,93
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 105,65
J33 Kosten implantaat € 290,00 

E. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 142,40
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32,15
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 188,33
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 59,72
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 22,97

E. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit € 473,13
J51 * Onder-klikgebit € 307,76
J52 * Boven-klikgebit € 307,76
J53 * Omvorming klikgebit € 91,87
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 119,43
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 137,80
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 160,77
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 78,09
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 101,06
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 124,02

G. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 82,68

H. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 128,62
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 160,77
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 183,74
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 206,71
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 50,53
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 96,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 119,43
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 142,40
 
I. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 467,62

XIV Uurtarieven (U)

U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de WIz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12,25
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de WIz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 13,84
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 13,84
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 176,40

XV Abonnementen (Z)

Z10 * Abonnement categorie A per maand € 6,99
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 10,76
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 14,52
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 17,75
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 21,51
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 5,92

Openingstijden


MA-DI
8:30 - 12:00
13:15 - 17:00
18:00 - 20:15
WO-DO
8:30 - 12:00
13:15 - 17:00
VR
8:30 - 12:00
ZA-ZO
Gesloten

Contact info


Bennekom:
0318-417110 Bakkerstraat 24 6721 WG Bennekom
Doorwerth:
026-3341143 Schubertplein 3 6865 EM Doorwerth